Izdrzi srce mojeElivan radi na poliklinici u mahali i sa druge strane pomaže svom mužu u njegovim poslovima. Njen muž, Tahir, je alkoholičar, kockar i čovek koji se vodi samo svojim interesom. Istovremeno on i tuče Elvan. Međutim, ona ćuti zbog sreće svog deteta.

Izdrzi srce mojeElivan radi na poliklinici u mahali i sa druge strane pomaže svom mužu u njegovim poslovima. Njen muž, Tahir, je alkoholičar, kockar i čovek koji se vodi samo svojim interesom. Istovremeno on i tuče Elvan. Međutim, ona ćuti zbog sreće svog deteta.

Izdrzi srce mojeElivan radi na poliklinici u mahali i sa druge strane pomaže svom mužu u njegovim poslovima. Njen muž, Tahir, je alkoholičar, kockar i čovek koji se vodi samo svojim interesom. Istovremeno on i tuče Elvan. Međutim, ona ćuti zbog sreće svog deteta.

Izdrzi srce mojeElivan radi na poliklinici u mahali i sa druge strane pomaže svom mužu u njegovim poslovima. Njen muž, Tahir, je alkoholičar, kockar i čovek koji se vodi samo svojim interesom. Istovremeno on i tuče Elvan. Međutim, ona ćuti zbog sreće svog deteta.

Izdrzi srce mojeElivan radi na poliklinici u mahali i sa druge strane pomaže svom mužu u njegovim poslovima. Njen muž, Tahir, je alkoholičar, kockar i čovek koji se vodi samo svojim interesom. Istovremeno on i tuče Elvan. Međutim, ona ćuti zbog sreće svog deteta.

Turske serije

Domace serije

Grčke serije

Italijanske serije

Indijske serije

Korejske serije

Rumunske serije

Ruske serije

Nemačke serije

Španske - Latino serije

Libanske serije

Australijske serije

LIKE-uj nas na FB!