RebeldeElite Way School je isključivo privatna škola, sa međunarodnim ugledom, koji pohadjaju najčešce bogati tinejdžeri. Iako škola ima i program stipendiranja mladih sa niskim prihodima. To je jedan od glavnih zapleta jer grupa pod nazivom "La Logia" pokusava isključiti iz škole sve one iz niže socijalne klase.

RebeldeElite Way School je isključivo privatna škola, sa međunarodnim ugledom, koji pohadjaju najčešce bogati tinejdžeri. Iako škola ima i program stipendiranja mladih sa niskim prihodima. To je jedan od glavnih zapleta jer grupa pod nazivom "La Logia" pokusava isključiti iz škole sve one iz niže socijalne klase.

RebeldeElite Way School je isključivo privatna škola, sa međunarodnim ugledom, koji pohadjaju najčešce bogati tinejdžeri. Iako škola ima i program stipendiranja mladih sa niskim prihodima. To je jedan od glavnih zapleta jer grupa pod nazivom "La Logia" pokusava isključiti iz škole sve one iz niže socijalne klase.

RebeldeElite Way School je isključivo privatna škola, sa međunarodnim ugledom, koji pohadjaju najčešce bogati tinejdžeri. Iako škola ima i program stipendiranja mladih sa niskim prihodima. To je jedan od glavnih zapleta jer grupa pod nazivom "La Logia" pokusava isključiti iz škole sve one iz niže socijalne klase.

RebeldeElite Way School je isključivo privatna škola, sa međunarodnim ugledom, koji pohadjaju najčešce bogati tinejdžeri. Iako škola ima i program stipendiranja mladih sa niskim prihodima. To je jedan od glavnih zapleta jer grupa pod nazivom "La Logia" pokusava isključiti iz škole sve one iz niže socijalne klase.

Turske serije

Domace serije

Grčke serije

Italijanske serije

Indijske serije

Korejske serije

Rumunske serije

Ruske serije

Nemačke serije

Španske - Latino serije

Libanske serije

Australijske serije

LIKE-uj nas na FB!